About

 

Intro

Met mijn blog Spoorzoeken lever ik een bescheiden bijdrage aan het doordenken van het christelijk geloof en enkele daaraan gerelateerde onderwerpen. Zo maak ik de lezer deelgenoot van mijn digitale pelgrimstocht naar bronnen van het geloof. Mijn blog lijkt wel blijvend in de startblokken te staan. Werk en forenzen vragen dagelijks mijn tijd en aandacht. Ik ben geen theoloog. U vindt hier geen indrukwekkende verhalen van mijn wereldreizen (die maak ik niet) of een opsomming van academische publicaties (die heb ik niet). Hoewel veel bezoekers van mijn blog mij persoonlijk kennen, blijf ik op internet bij voorkeur op de achtergrond.

Waarom Spoorzoeken?

Een ‘oude’ inspiratiebron was voor mij het boekje Spoorzoeken in bijbelse landen (1973) van H. Mulder. Prof. Dr. H. Mulder werkte eind jaren zestig drie jaar in Beiroet, als nieuwtestamenticus aan de ‘Near East School of Theology’. Veel aspecten van de bijbelse landstreken worden daarin beschreven, “…zodat menig onbegrepen detail in de bijbeltekst duidelijk wordt, en onopgeloste vragen een antwoord vinden.” Dat spreekt mij aan. Een recentere versie van Mulders benadering vinden we misschien terug bij de nieuwtestamenticus Bernhard Reitsema, ondermeer in zijn boekjes Onvoorstelbaar (2010) en Adembenemend (2013). Ook Reitsema woonde en werkte meerdere jaren in Libanon.

Invalshoek 1

Dit blog was ooit bedoeld als ‘studie’ naar culturele en religieuze achtergronden van gebeurtenissen en gelijkenissen in de bijbelse evangeliën. “Spoorzoeken naar tekst en verhaal.” De vraag die ik daarbij stelde was: construeren wij onze eigen waarheid of onderzoeken wij echt met een open houding? Deze ambitie is niet haalbaar gebleken. E.e.a. vereist namelijk veel studie en daar kom ik helaas niet aan toe. De klankkleur die ik aan mijn schrijfsels geef is veelal apologetisch van aard. Dat is niet zozeer een bewuste keuze, maar meer ontstaan door mijn eigen levensverhaal. Kort gezegd komt het erop neer dat ik in de begintijd van mijn geloofsleven veel tegengas kreeg uit mijn directe omgeving, in reactie op mijn bekering. Wat was mijn rationele antwoord daarop?

51A09pvH56LEen goed voorbeeld van wat ik wil delen is te vinden in het boek Jesus Through Middle Eastern Eyes, De auteur geeft veel gedegen achtergrondinformatie over de (toenmalige) wereld van het Nieuwe Testament. Er zijn veel meer van dit soort boeken geschreven; toegankelijk voor niet-theologen en ter zake kundig. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Het evangelie is niet slechts een mooi verhaal uit een ver verleden in de context van het Joodse volk in de Romeinse tijd. Het is vooral ook de ‘apostolische prediking’ van de boodschap van vergeving en verzoening door Jezus Christus. De oude christelijke kerk verkondigde met kracht en overtuiging de boodschap dat Jezus het vleesgeworden Woord Gods is (Logos), de geïncarneerde Zoon van God (Messias).

Invalshoek 2

Ik schrijf over theologische thema’s die raakvlakken hebben met de gelovige mens. Ik ervaar daarbij een zeker spanningsveld, namelijk op het vlak van handen en voeten willen geven aan het geloof versus de bezinning op het geloof zelf. Dit lijken soms twee verschillende werelden Iets wat niet zo zou moeten zijn. Paradoxaal genoeg zou de oplossing van dit dilemma kunnen zijn dat we juist minder aandacht moeten geven aan ons eigen ik (zoals C.S. Lewis dat beschreef). Vanuit psychologisch gezichtspunt vind ik dit interessant en een stevige uitdaging. Geen makkelijke keuze in onze individuele ‘ik cultuur’. Een van de thema’s die een steeds prominenter plek lijkt te krijgen op mijn blog is die van het esoterisch christendom. Wat mij betreft een contradictio in terminis.

Op internet heb ik de nodige ervaring opgedaan met discussies over het geloof. De site ‘gristelijk.nl’, een forum jaren geleden al ter zielen gegaan, was mijn eerste leerschool. Esoterisch bijbelgebruik was daar een regelmatig terugkerend thema. Ik weet inmiddels dat je een eventuele meningsverandering bij de lezer niet moet verwachten. Wie laat zich nu graag overtuigen door de zienswijze van een onbekende? Eigenlijk wil ik mensen alleen maar wijzen op het belang van het evangelie. Ik voel me meer evangelist dan theoloog. Ik ben VWO-HBO-geschoold. De Nederlandse minister van onderwijs heeft mij ooit bevoegd verklaard om iets over geschiedenis te mogen zeggen. Ik bestudeer het christelijk geloof bij voorkeur vanuit historisch perspectief. Het getuigenis van de eerste apostelen en de vroege kerk (als verwoord in de eerste zeven oecumenische concilies), hebben het fundament gelegd voor de verkondiging van het evangelie wereldwijd.

Gewoon beginnen

Ben je geen Christen en ook niet zo bekend met de Bijbel? Begin dan met ‘gewoon’ erin te lezen, zonder allerlei studieboeken ernaast voor uitleg. Het beste kun je beginnen met één van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld het Johannes evangelie. Hoewel sommige gedeelten misschien niet meteen duidelijk zijn, zal je al snel merken dat het verhaal over Jezus je aanspreekt. De Bijbel vertelt een eigen verhaal en heeft een duidelijke boodschap. Open je hart daarvoor en God zal tot je spreken.

Over Bijbellezen maakte ik een aparte pagina op mijn blog. Hopelijk biedt de daar geboden informatie een aantal bruikbare handvatten voor het zelfstandig (leren) lezen van de bijbel. En denk nu niet dat dit saai is. Er valt voor religieuze zoekers nog een wereld te ontdekken, ja zelfs te winnen, namelijk de wondere wereld van bijbel en theologie.

Wat geloof ik nu precies?

Mijn kerkelijke voorkeur (denominatie) laat zich niet zo makkelijk duiden. Mijn achtergrond nog wel, maar mijn huidige oriëntatie een stuk minder. In mijn studietijd (jaren 80 vorige eeuw) ben ik geboeid geraakt door de boeken van uitgeverij Inter Varsity Press (IVP). Denk aan boeken van John Stott, Michael Green en F.F. Bruce. De meeste van die IVP-auteurs waren, zo bleek mij later, lid van de Anglicaanse kerk. Daar heb ik nog steeds veel affiniteit mee. Ik bezoek momenteel een interkerkelijke evangelische gemeente, Crossroads International Church. Je zou mij misschien ‘an evangelical eclectic’ kunnen noemen, in de zin van iemand die uit allerlei christelijke invloeden het beste kiest. Dat klinkt nogal pretentieus, I know.

Natuurlijk maak ik mijn eigen keuzes in de theologische standpunten die ik inneem. Dit doe ik uit overtuiging en in lijn met betrouwbare tradities en beproefde visies binnen het christelijk gedachtegoed. Ik noem mezelf doorgaans ‘evangelical’, met wortels in het charismatische smaldeel van de kerkelijke kaart. Echt de lading dekken doet die kwalificaties niet. Zo zijn er in charismatische beweging allerlei dwalingen geslopen, zoals bijvoorbeeld het welvaartsevangelie (health and wealth), die mij van die wortel vervreemden. En ik ben eigenlijk best wel Arminiaans. De mens heeft een vrije wil.

Mijn disclaimer

Wellicht zijn een aantal door mij gekozen onderwerpen niet altijd actueel en/of mijn redeneringen even consistent. Ik verwerk vaak ideeën uit vroeger jaren, laten we zeggen uit de tijd dat ik Abraham nog niet ontmoet had. Mijn persoonlijke interesse is het theologisch willen doordenken- en leren begrijpen van meerdere invalshoeken van het evangelie. Ik richt mij primair op de nieuwtestamentische Bijbelverhalen en de lichtere secundaire literatuur.

Ook zou ik aandacht willen besteden aan (de) diverse literaire aspecten van de bijbel, al dan niet gekoppeld aan het thema van de (historische) betrouwbaarheid van de bijbel. Als gezegd, gebrek aan tijd is een belangrijke beperkende factor. Op mijn blog zijn daarom eerder ‘verkenningen’ te vinden, dan grote ‘bouwwerken’. Voor verdere studie verwijs ik regelmatig naar specialistische studies en bronnen. Een activistisch persoon ben ik niet. Schrijven is voor mij een hobby. Veel leesplezier wens ik je toe.

Advertenties